Mula po sa ating Punong Bayan, Mayor TOTOY CAMPO:

Ilang paalala para sa taong bayan ng CARDONA para maiwasan ang pagkakaroon ng CORONAVIRUS.

1. Pansamantalang ipinagbabawal ang mga pagtitipon kagaya ng mga sumusunod:

• Barangay Assembly
• Mga pagpupulong
• Graduation/Moving up Rites
• Alumni/ Reunion
• Sports Activities (Trainings, Practices, Leagues, Tournaments.)
• Sabong
• Pagbisita sa bilangguan
• Resort/Function Hall Activities (Swimming, Team Building, ETC.)
• Tiangge
• Mga aktibidad sa Plaza ( Contest, Demonstrayson, Recitals)
• Pabasa
• Pagbisita sa mga Museo at mga aktibidad na tulad nito
• Party (Birthday, Anniversary, ETC.)

Ang pansamantalang pagbabawal sa mga nasabing aktibidad o gawain ay epektibo hanggang sa alisin o ibaba ng DILG-IAFT on Emergency Disease ang lebel ng alerto sa mapanganib na sakit na dulot ng COVID-19

2. Kasalukuyan pong nag sasagawa ng misting activities ang pamahalaang bayan upang madisinfect ang ating mga paaralan, munisipyo, pamilihang bayan, at iba pa.

3. Pinapaalalahan ang lahat na gawin ang kani kanilang parte bilang isang responsibleng mamamayan sa pamamagitan ng mga sumusunod:

• Maghugas lagi ng mga kamay.
• Lumayo at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing.
• Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon.
• Uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang pagkain.
• Iwasan ang contact sa hayop.
• Palakasin ang resistensya laban sa mga sakit.
• Manatili sa bahay kung walang importanteng lakad.

Iminungkahi na gawin ang pag-iingat sa sarili at kalusugan, bukod sa pag-iwas sa matataong lugar, sa pamamagitan ng paggamit ng “Face Mask”, pag-didisinfect gamit ang alcohol na 70% solution, paggamit ng “Spit Guard o “Anti Saliva Mask” para sa mga nagsisilbi ng pagkain o inumin sa mga kainan at iba pang maaring makatulong na maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.

Umaasa kami na makikiisa ang buong komunidad upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamayan sa ating bayan.

Maging ligtas tayong lahat at maraming salamat sa inyong pag-unawa.

(Date Posted: March 14, 2020)