PAKIBASA AT PAKIPASA

“Siyentipikong Dahilan” kung bakit mayroong isang buwan na community quarantine.

Kailangan mong basahin ang tungkol sa mga bansa na matagumpay na nagpapababa ng kanilang mga kaso.

Una, kailangan mong pabagalin ang transmission sa pamamagitan ng paglilimita sa paggalaw ng mga tao. Ang virus ay palaging naghahanap ng isang bagong host upang ito ay magpatuloy sa pagpaparami.

Kapag nililimitahan mo ang paggalaw, lumikha ka ng distansya upang ang virus ay hindi na makalipat sa isang bagong host, at ito ay kusang mamamatay at mawawala.

Hindi natin mapipigilan ang paglaganap ng virus sa isang mobile na komunidad sapagkat ang lahat ay magpapatuloy lamang sa pagpasa nito. Ilang mga scientists ay pino-project na ang life cycle ng virus ay marahil mula 14-21 araw.

Kaya kailangan nating “Gutumin ang Virus” sa bilang ng mga araw na ito hanggang sa mag-expire ito.

Sa pamamagitan ng partial lock down ay maaari nating pabagalin ito. Sa pamamagitan ng total lockdown, mapapatay natin ito.

GANOON KA-SIMPLE. NGUNIT ANG CONTINGENCY PLAN AY GINAGAWANG KUMPLIKADO NG MGA TAO NA HINDI NAKIKIPAGTULUNGAN AT PATULOY NA GUMAGALAW.

Makiisa at makipagtulungan po tayong lahat.

Maraming Salamat po!

(Date Posted: March 18, 2020)