21st Kaluskos Festival (Pista ng Arkong Kawayan)

“Sayaw ng pagdiriwang, indak ng pagsasaya. Tanghal sa arkong kawayan, kultura ng bayan.”

Mabuhay ang Cardona!!!