Pista ng Arkong Kawayan

Display of different Bamboo Arches made distinct by the display of local bamboo artistry (of local artists) and made colorful with Christmas lights

Sapao-An Festival

October 6
Colorful street dancing in honor of Our Lady of the Most Holy Rosary.
October 7
Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary

Traditional Pagoda

October 5
Pagoda or procession on the Lake; with the throwing of bread into the water, symbolic of prayers for abundance of the sea through the intercession of St. Francis of Assisi; a colorful fluvial parade participated in by various sectors.

Rock Garden

Sining na Likha ng Panahon

Isinabog ng Bulkan na pumutok daang taon ang nakaraan na ang pinakabunganga ng bulkang ito ay ang kasalukuyang Lawa ng Laguna, ang mga batong ito ay maihahanay sa mga pili at kamangha-manghang yaman ng kalikasan.

Pinagbagong anyo sa pagdaraan ng panahon sa pamamagitan ng pisikal at kemikal (physical & chemical weathering) ang mga batong ito ay isang kahanga-hangang likhang sining sa nililok ng panahon at maihanay sa antas ng pambansang PAMANA NG LAHI.

Tourism Products