Ordinance 2005

Panukalang amienda sa Kautusang Pambayan Blg. 10-S-88 na may titulo ” kautusang Pambayan na nagsususog sa pangkat II ng Kautusang Pambayan Blg. 6-S-88 na nagbabawal ng pagbibili at pag-iinom ng alak o anumang kauri nito na nakalalasing sa oras at lugar na babanggitin.

Ordinansa na Nagtatakda ng Alituntunin para sa mga magbabakal-bote sa nasasakupan bayan ng Cardona at pagpapataw ng parusa.

An Ordinance for the comprehensive system of management and operation of the municipal fishport and providing guideline, rules and regulation for its operations.

“An ordinance governing the development, management and conservation of the fisheries and aquatic resources and cardona, rizal and for other purposes”

Ordinance requiring all department heads to subit physical inventory of toools, supplies and equipment in their respective offices before the end of the year.

Ordiance creating the position of Medical Technologist I for the local government unit of Cardona, Rizal.

An ordinance mandating the preservation of declared tourist spots in this munipality.

6 Point Agenda