Ordinance 2006

ORDINANCE APPROVING THE RECLASSIFICATION OF THE PARCEL OF LAND OWNED BY MANILA ELECTRIC CO. IN BARANGAY NAVOTAS WITH AN AREA LF 14.7348 HA. COVERED BY CERTIFICATE OF TITLE NO. M-1633 FROM RAWLAND TO RESIDENTIAL AND COMMERCIAL/INDUSTRIAL

AN ORDINANCE APPROVING THE REORGANIZATION OF THE PLANTILLA OF POSITIONS OF THE LOCAL GOVERNMENT UNIT OF CARDONA, RIZAL

ORDINANCE APPROVING THE RECLASSIFICATION OF LOT No. 1419 FROM MAJOR COMMERCIAL ZONE TO PARKS AND RECREATIONAL ZONE

ORDINANCE APPROVING THE RECLASSIFICATION OF LOT No. 1419 FROM MAJOR COMMERCIAL ZONE TO PARKS AND RECREATIONAL ZONE

MUNICIPAL ORDINANCE ON SOLID WASTE MANAGEMENT

ORDINANCE CREATING THE SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE FOR THE LOCAL GOVERNMENT UNIT OF CARDONA, RIZAL

ORDINANCE CREATING THE SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE FOR THE LOCAL GOVERNMENT UNIT OF CARDONA, RIZAL

KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATAKDA NG OPERASYON / PAMAMAHALA NG MGA TRICYCLE SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG CARDONA AT PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA

6 Point Agenda