Kayo ba ay may mga katanungan o hinaing ukol sa pamamahagi ng Ayuda?

Maaari kang umapela sa Grievance and Appeals Committee.

1. Pormal na maghain ng apela sa pamamagitan ng pag gamit ng Appeal Form na makukuha sa Grievance and Appeals Desk sa Munisipyo, sa Barangay, o i-download ang Appeal Form.

2. Ipasa ang nasagutang Appeal Form sa Grievance and Appeals Desk sa Munisipyo.

3. Mag hintay ng tawag mula sa Grievance and Appeals Committee sa loob ng 48 oras para sagutin ang inyong hinaing o reklamo.

Grievance and Appeals Committee Hotline Number:

09452414017 / 72125864

Joint Monitoring Inspection Number:

09176059938 / 09269815133