No. of Fisherfolk -2256

No. of Male-1737

No. of Female-519

No. of Organization-25

Para po sa lahat ng mga mangingisda na HINDI pa nakaka pag register, maaari  po kayong  magpunta sa aming opisina dito sa Munisipyo ng Bayan ng Cardona sa ikatlong (3) palapag po o di kaya i download po lamang ang FishR Registration form na nasa aming Facebook  ( https://www.facebook.com/mao.cardona.796 ) .

THAT’S AG-MAZING